เปิดชื่อ 14 ส.ว. พร้อมยกมือโหวตหนุน “พิธา” นั่งนายกฯ คนที่ 30

หลังพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้ง และประกาศเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล 313 เสียง พร้อมส่ง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน…