กรมชลฯ สั่งเฝ้าระวังน้ำหลาก 25-30 ก.ย. นี้

กรมชลประทาน สั่งโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจำยังจุดเสี่ยง รวมถึงตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน หลัง กอนช. …