กรุงไทย คงจีดีพีไทยโต 3.4 เศรษฐกิจเสี่ยงรอบด้าน ท่องเที่ยวประคอง จับตาการเมืองซ้ำเติ…

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ของธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะเติบโตได้ 3.4% จากการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมช่วง 5 เดือนแรกของปี 66 อยู่ที่ 10.7 ล้านคน เติบโ…