KBANK กำไรไตรมาส 2 เพิ่มเล็กน้อย 1.85% หนี้เสียลูกค้ารายใหญ่กดดัน

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 10,994.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.85% จาก10,793.75 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ 6 เดือนแรกของปีนี้ กำไรสุทธิ 21,735.33 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1.22% จาก22,004.71 ล้านบา…